ელექტრონული აუქციონი #4

   შპს “შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი” აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

 დეტალებს გაეცანით ბმულზე: eauction.ge