ელექტრონული აუქციონი #2

   შპს “შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი” აცხადებს აუქციონს პლასტმასის ჯართის რეალიზების მიზნით.

   ელექტრონული აუქციონის დეტალებს გაეცანით ბმულზე: 

eauction.ge