ელექტრონული აუქციონი #5

   შპს “შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი” აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს დელფინარიუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ფართის იჯარით გაცემის მიზნით.

 ობიექტი #1: eauction.ge

 ობიექტი #2: eauction.ge

 ობიექტი #3: eauction.ge

 ობიექტი #4: eauction.ge