ელექტრონული აუქციონი #7

შპს “შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი” იჯარით გასცემს ფართს კომერციული მიზნებისთვის:

ელექტრონული აუქციონის დეტალებს გაეცანით ბმულზე: eauction.ge