ელექტრონული აუქციონი #6

შპს “შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი” აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს:

ქონება #1: eauction.ge

ქონება #2: eauction.ge